Hela din smärta hos en kiropraktor

En kiropraktor är en läkare som behandlar patienter med muskuloskeletala besvär. För det mesta utövar en kiropraktor korrigeringar av ryggraden. Detta lindrar ryggsmärta, nackspärr, huvudvärk, ledbesvär, samt allmän smärta i kroppen som kan vara till följd av olika olyckor eller skador. En kiropraktor använder endast naturella behandlingsmetoder, därav involveras aldrig några mediciner eller kirurgiska ingrepp. Detta innebär att behandlingen är skapad för att verka långsiktigt. Här nedan beskriver vi en kiropraktors viktigaste uppgifter.

Diagnosera problemet

1. Det första en kiropraktor gör med en ny patient. Är att försöka fastställa en diagnos, han eller hon samlar data kring patientens sjukdomshistoria och nuvarande symptom. Detta är mycket viktigt då varje detalj kan göra skillnad inför slutresultatet.

2. Efter att ha frågat efter patientens sjukdomshistoria, fortsätter kiropraktorn med att undersöka patientens ryggrad samt hållning. Han kollar även hur bra den drabbade personens rörelse mönster är. Detta hjälper kiropraktorn att förstå allvaret i symptomen.

3. Kiropraktorn kan även ta hjälp av röntgen ifall så behövs. Detta hjälper honom att diagnostisera problemet än mer i detalj.

4. I specifika fall kan läkaren även ta hjälp av ett blodprov samt urinprov för att diagnostisera problemet. Han kan även testa blodtrycket hos vissa patienter, då detta kan vara av stor betydelse för behandlingen.

Tolka resultaten

Baserat på de diagnostiska testresultaten kommer kiropraktorn försöka lista ut den bakomliggande orsaken. När orsaken är fastställd så diskuteras en lämplig behandlingsmetod fram med patienten. Detta för att dels förbereda patienten mentalt. Men också för att besvara patientens eventuella frågor och funderingar. Kiropraktorns huvudsakliga mål är att patienten skall känna sig trygg och bekväm med vald behandlingsmetod.

Behandla

En kiropraktor behandlar en patient

Justering av ryggraden

Den primära behandlingsmetoden hos en kiropraktor är justering av ryggraden. Detta görs för att återställa rörligheten hos patientens påverkade leder. Behandlingen kan antigen utföras via att enbart använda händerna, eller med hjälp av specialutrustning. Justering av ryggraden resulterar i att angränsande stela muskler och vävnader blir mjuka och avslappnade. Detta hjälper till att minska patientens smärta, samt läka dem påverkade vävnaderna i kroppen.

Massage

Att utföra massage görs för att hjälpa till att lindra tryck och smärta i musklerna. Detta måste göras mycket noggrant, eftersom känsliga kroppsdelar är inblandade. Ett enda misstag kan förvärra problemet.

Rådgivning

Slutligen ger kiropraktorn tips kring rehabiliteringsövningar, oftast genomförbara hemma, för att förbättra och öka chanserna till en lyckad långsiktig återhämtning. Utöver detta, kan kiropraktorn ge riktlinjer för kostförändringar, livsstilsförändringar samt stresshanterings tekniker ifall detta är av relevans.

Om patienten har symptom som inte kan behandlas hos en kiropraktor. Så kommer en professionell kiropraktor Stockholm alltid att hänvisa till annan typ av vård.